Content Management Powered by CuteNews
STALNA MISLIJA REPUBLIKE SRBIJE PRI OEBS I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA - BEČ
| |     ћирилица | english  
Naslovna
Uloga i zadaci misije

Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama sa sedištem u Beču spada u kategoriju multilateralnih diplomatskih predstavništava. Ona predstavlja Republiku Srbiju u svim međunarodnim organizacijama sa sedištem u Beču, od kojih kao najvažnije izdvajamo OEBS, kao i organizacije i specijalizovane agencije iz sistema UN, odnosno u posebnom odnosu prema UN (kao što je IAEA).


Misija predstavlja Republiku Srbiju i zastupa naše spoljno-političke stavove i interese; izveštava o radu tih organizacija i o drugim aktivnostima; ostvaruje kontakte sa predstavnicima drugih zemalja i sekretarijatima međunarodnih organizacija; izrađuje predloge i predlaže inicijative za nastup predstavnika Republike Srbije u tim organizacijama, učestvuje u izradi različitih dokumenata u ovim organizacijama i pruža podršku našim delegacijama; koordinira zajedničke aktivnosti i nastup.O misiji
Uloga i zadaci misije
Sastav diplomatskog osoblja Misije
Administrativno osoblje