Content Management Powered by CuteNews
СТАЛНА МИСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИ ОЕБС И ДРУГИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - БЕЧ
| |     latinica | english  
Насловна
УН

Седиште Уједињених нација у Бечу је од 1979.године, поред Њујорка, једно од најважнијих седишта УН. Ту се налазе седишта важних међународних организација, као што су Међународна агенција за атомску енергију (IAEA), Припремна комисија за организацију за свеобухватну забрану нуклеарних проба (CTBTO), Организација УН за индустријски развој (UNIDO), Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC). Секретаријат УН у Бечу пружа административну поршку различитим телима и институцијама Уједињених Нација и одговоран је за организацију преко 2 000 конференција и састанака у овом седишту годишње. 

Приоритетни задаци Сталне мисије су везани за активно праћење, односно учешће у раду наведених међународних организација, сагледавање могућности за унапређивање постојеће и будућих облика сарадње у свим њеним видовима, уз афирмисање интереса Републике Србије, као и добијања разних видова техничке и друге врсте помоћи у реализацији започетих и планираних пројеката. Mеђународне организације и програми у оквиру система УН треба да пруже подршку Р.Србији на путу реформи и интеграције у ЕУ, о чему говори и Програмски оквир за стратешко партнерство специјализованих агенција УН и Републике Србије, потписан 2010. године, а чији се стратешки приоритети директно ослањају на Националну стратегију одрживог развоја и анализу стања у Републици Србији. Постављени циљеви су свеобухватни и релевантни за унапређивање постојећих капацитета, формулисање детаљних развојних стратегија и законских решења у Републици Србији. Такође, у складу са спољнополитичким приоритетима, Стална мисија је ангажована на активностима релевантних организација у области борбе против организованог криминала и корупције, као и међународних режима контроле наоружања.

Стална мисија Р.Србије при ОЕБС и другим међународнум организацијама у Бечу прати активности следећих тела, организација и аранжмана са седиштем у Бечу, како у оквиру система УН, тако и осталих:

 Међународнe агенције за атомску енергију (IAEA); Организацијe УН за индустријски развој (UNIDO); Канцеларијe Уједињених Нација за дрогу и криминал (UNODC) ; Припремне комисије за организацију за свеобухватну забрану нуклеарних проба (CTBTO); Meђународнe антикорупцијске академијe (IACA); Васенарског аранжмана (WA); Групe нуклеарних снабдевача (NSG); Хашкoг кодексa поступања у непролиферацији балистичких ракета (HCoC); Meђународнoг центрa за миграције (ICMPD); Међународнe комисијe за заштиту реке Дунав (ICPDR) и др.

Мандат Канцеларије УН за дрогу и криминал (UNODC) обухвата и задужења која проистичу из његове улоге секретаријата комисија ECOSOC-а, Комисије за опојне дроге (CND), Комисије за спречавање криминалитета и кривично правосуђе (CCPCJ), као и Конвенције УН против међународног организованог криминала (UNTOC), Конвенције против корупције (UNCAC), Глобалног програма против трговине људима (UNGIFT) и др.Уједињене нације
УН