Content Management Powered by CuteNews
STALNA MISLIJA REPUBLIKE SRBIJE PRI OEBS I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA - BEČ
| |     ћирилица | english  
Naslovna
Doprinos bezbednosnih snaga u upravljanju velikih migracionih tokova – Zajedničko zasedanje Foruma za bezbednosnu saradnju i Stalnog saveta OEBS

 

Beč, 18. oktobar 2017. godine – Uloga bezbednosnih snaga u podršci nacionalnim Vladama u upravljanju migracionih kriza bila je fokus današnje debate Foruma za bezbednosnu saradnju, organizovanog pod predsedavanjem Srbije.

 

Govornici su naglasili značaj konsolidovanih napora bezbednosnih snaga u regulaciji migracija, posebno u kontekstu borbe protiv trans-nacionalnih pretnji kao što je krijumčarenje ljudi na migracionim rutama. Takođe su ukazali da migracioni tokovi, kada se ne upravljaju u skladu sa principima ljudskih prava, na sveobuhvatan i koordinisan način, imaju potencijal da podriju međunarodnu saradnju, stabilnost i bezbednost.

 

Vladimir Rebić, generalni direktor Policije R.Srbije, istakao je da bi odgovor u upravljanju migracionim tokovima trebalo da bude snažan - na nacionalnom, regionalnom, Evropskom i međunarodnom nivou, kroz međusobnu saradnju i pružanje pomoći. Rebić je ukazao da Vlada Srbije trenutno nastoji da izađe u susret potrebama velikog broja izbeglica u zemlji, na efikasan i human način.

 

 

Vlada Srbije je 2015. godine razvila nacrt akcionog plana kao odgovor na povećan priliv izbeglica i migranata, kojim su identifikovane relevantne institucije i organizacije, konkretni zadaci, mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti, kao i alokacija potrebnih resursa za rešavanje ovog pitanja.


Verzija za štampu
Vesti
Ambasador Filipović i general-major Mojsilović na Godišnjoj preglednoj bezbednosnoj konferenciji OEBS
Uloga Sporazuma o pod-regionalnoj kontroli naoružanja u izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu
Doprinos bezbednosnih snaga u upravljanju velikih migracionih tokova – Zajedničko zasedanje Foruma za bezbednosnu saradnju i Stalnog saveta OEBS
Demokratska kontrola bezbednosnih snaga i uloga Parlamenta
Regionalni napori u borbi protiv nezakonite trgovine streljačkim i lakim naoružanjem u Jugoistočnoj Evropi
Uloga vojske u implementaciji Rezolucije SB UN o ženama, miru i bezbednosti 1325 razmatrana na zasedanju Foruma za bezbednosnu saradnju OEBS
Na početku predsedavanja Forumom za bezbednosnu saradnju OEBS, Srbija najavljuje suštinsku raspravu o najvažnijim bezbednosnim pitanjima
PREDSEDAVANJE SRBIJE FORUMOM za BEZBEDNOSNU SARADNJU OEBS
Učešće Republike Srbije na sastanku Strukturalnog dijaloga u okviru OEBS-a.
Otvoreni konkurs za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću u Beogradu
60. zasedanje Komisije za opojne droge (CND)
Predstavljanje projekta CASM na Forumu za bezbednosnu saradnju
Učešće Stalne misije Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču na UN humanitarnom bazaru
- VAŽNO -
Mediteranska konferencija OEBS - Mladi severno i južno od Sredozemnog mora: Suočavanje sa bezbednosnim izazovima i poboljšavanje prilika
SAOPŠTENJE
18.05.2016.
14.03.2016.
01.03.2016.
21.09.2015.
23.06.2015.
30.11.2014.
Arhiva vesti