Content Management Powered by CuteNews
STALNA MISLIJA REPUBLIKE SRBIJE PRI OEBS I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA - BEČ
| |     ћирилица | english  
Naslovna

 

Adresa
Bartensteingasse 4
Top 14-15
1010 Beč
Austrija

Telefon: + 431 / 714-13-45
Faks:     + 431 / 714-13-41
Email:  mission.vienna@mfa.rs

 


Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Dobrodošli!

PREDSEDAVANJE REPUBLIKE SRBIJE OEBS 2015

Završna reč Nj. E. gospodina Ivice Dačića, predsedavajućeg OEBS, prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije na MS OEBS 04. decembra 2015, u Beogradu

 

Pozdravna reč ambasadora

Poštovani posetioci,

Zadovoljstvo mi je da Vam poželim dobrodošlicu na internet stranici Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.


Naš zadatak je da predstavljamo i zastupamo interese Republike Srbije u OEBS i u drugim međunarodnim organizacijama kao što su Centar Ujedinjenih nacija u Beču, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), UNIDO, Pripremna komisija za Organizaciju za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih proba (CTBTO) i dr.


Posle uspešnog predsedavanja OEBS 2015. godine nastavljamo sa našim aktivnim delovanjem u Organizaciji.


Nadamo se da ćete na ovoj internet stranici pronaći najvažnije informacije o našim aktivnostima.


Sa naše strane, spremni smo da odgovorimo na sva pitanja u vezi sa našim radom u Beču.


Zahvaljujemo se na interesovanju,

Ambasador
Roksanda Ninčić,
Šef Stalne misije i stalni predstavnik Republike Srbije

 

Fotografski prikazi Srbije: autor Dragoljub Zamurović

  AKTUELNOSTI IZ MISIJE
 
Uloga Sporazuma o pod-regionalnoj kontroli naoružanja u izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu

 

Postignuti rezultati Sporazuma o pod-regionalnoj kontroli naoružanja razmatrani su na sastanku Foruma za Bezbednosnu saradnju 25. oktobra 2017. godine u Beču. Sporazum služi kao okvir za saradnju BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbiju u promovisanju mira i stabilnosti u regionu.

Branimir Filipović, pomoćnik ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku, istakao je da Sporazum predstavlja značajan dodatni faktor u kontekstu konsolidacije pomirenja, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Takođe je izjavio da Sporazum predstavlja uspešan model post-konfliktne rehabilitacije, koji može biti iskorišćen u rešavanju konflikata u drugim regionima OEBS, pod uslovom da sve strane konflikta pokažu spremnost za sprovođenje postignutih dogovora.

Filipović je takođe podvukao da su postignuti uspesi u okviru režima kontrole naoružanja, rezultat prvenstveno političke volje država potpisnica da se dostignu ciljevi definisani u Sporazumu. Ukazao je na značajnu OEBS-a i podršku pruženu od strane država Kontakt-grupe – SAD, Ruske Federacije, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije. Ove zemlje, koje dele status verifikatora, nastavljaju da prate implementaciju Sporazuma.

Okvir za pregovore o Sporazumu o pod-regionalnoj kontroli naoružanja, potpisanom 1996. godine, uspostavljen je na osnovu Člana IV, Aneksa 1-B Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je poznatiji kao Sporazum o Članu IV. Glavne odredbe Sporazuma ograničavaju nabavku pet kategorija naoružanja, uključujući tenkove, artiljerijsko naoružanje (preko kalibra 75mm), oklopna vozila, borbene avione i borbene helikoptere.


Doprinos bezbednosnih snaga u upravljanju velikih migracionih tokova – Zajedničko zasedanje Foruma za bezbednosnu saradnju i Stalnog saveta OEBS

 

Beč, 18. oktobar 2017. godine – Uloga bezbednosnih snaga u podršci nacionalnim Vladama u upravljanju migracionih kriza bila je fokus današnje debate Foruma za bezbednosnu saradnju, organizovanog pod predsedavanjem Srbije.

 

Govornici su naglasili značaj konsolidovanih napora bezbednosnih snaga u regulaciji migracija, posebno u kontekstu borbe protiv trans-nacionalnih pretnji kao što je krijumčarenje ljudi na migracionim rutama. Takođe su ukazali da migracioni tokovi, kada se ne upravljaju u skladu sa principima ljudskih prava, na sveobuhvatan i koordinisan način, imaju potencijal da podriju međunarodnu saradnju, stabilnost i bezbednost.

 

Vladimir Rebić, generalni direktor Policije R.Srbije, istakao je da bi odgovor u upravljanju migracionim tokovima trebalo da bude snažan - na nacionalnom, regionalnom, Evropskom i međunarodnom nivou, kroz međusobnu saradnju i pružanje pomoći. Rebić je ukazao da Vlada Srbije trenutno nastoji da izađe u susret potrebama velikog broja izbeglica u zemlji, na efikasan i human način.

 

 

Vlada Srbije je 2015. godine razvila nacrt akcionog plana kao odgovor na povećan priliv izbeglica i migranata, kojim su identifikovane relevantne institucije i organizacije, konkretni zadaci, mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti, kao i alokacija potrebnih resursa za rešavanje ovog pitanja.


Demokratska kontrola bezbednosnih snaga i uloga Parlamenta

Parlamentarni nadzor bezbednosnih snaga i načini rešavanja izazova njegove implementacije bili su fokus zasedanja Foruma za bezbednosnu saradnju održanog u okviru srpskog predsedavanja, 27. septembra, u Beču.

Marija Obradović, šef Komiteta za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, ukazala je da je za proces implementacije demokratske kontrole potrebno vreme i napor.

U Srbiji, odgovornost za nadzor vojske i policije počiva u okviru skupštinskog Komiteta za odbranu i unutrašnja pitanja, dok je parlamentarna kontrola bezbednosnih službi dodeljena zasebnom Komitetu - oba ustanovljena 2012. godine. Obradović je istakla da su dve nedavno ustanovljene prakse ojačale nadzor Skupštine Srbije, naime održavanje redovnih brifinga Komiteta od strane ministara, kao i javnih rasprava.

 

 

Tokom protekle četiri godine, uspostavljena je praksa redovnog prisustva ministara unutrašnjih poslova i odbrane pred komitetima, koji se ujedno i uživo emituju na internet portalu Skupštine Srbije.

Sa druge strane, Obradović je naglasila da je situacija drugačija u vezi sa Komitetom za kontrolu bezbednosnih službi, s obzirom da su ove sesije zatvorene za javnost.

„Najveći izazov jeste uspostavljanje balansa između potrebe da rad skupštinskih komiteta bude transparentan i potrebe da se zaštite poverljive informacije, od značaja za nacionalnu bezbednost“, izjavila je Obradović.

Sve vesti

 

Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova