Content Management Powered by CuteNews
STALNA MISLIJA REPUBLIKE SRBIJE PRI OEBS I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA - BEČ
| |     ћирилица | english  
Naslovna

 

Adresa
Bartensteingasse 4
Top 14-15
1010 Beč
Austrija

Telefon: + 431 / 714-13-45
Faks:     + 431 / 714-13-41
Email:  mission.vienna@mfa.rs

 


Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Dobrodošli!

PREDSEDAVANJE REPUBLIKE SRBIJE OEBS 2015

Završna reč Nj. E. gospodina Ivice Dačića, predsedavajućeg OEBS, prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije na MS OEBS 04. decembra 2015, u Beogradu

 

Pozdravna reč ambasadora

Poštovani posetioci,

Zadovoljstvo mi je da Vam poželim dobrodošlicu na internet stranici Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.


Naš zadatak je da predstavljamo i zastupamo interese Republike Srbije u OEBS i u drugim međunarodnim organizacijama kao što su Centar Ujedinjenih nacija u Beču, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), UNIDO, Pripremna komisija za Organizaciju za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih proba (CTBTO) i dr.


Posle uspešnog predsedavanja OEBS 2015. godine nastavljamo sa našim aktivnim delovanjem u Organizaciji.


Nadamo se da ćete na ovoj internet stranici pronaći najvažnije informacije o našim aktivnostima.


Sa naše strane, spremni smo da odgovorimo na sva pitanja u vezi sa našim radom u Beču.


Zahvaljujemo se na interesovanju,

Ambasador
Roksanda Ninčić,
Šef Stalne misije i stalni predstavnik Republike Srbije

 

Fotografski prikazi Srbije: autor Dragoljub Zamurović

  AKTUELNOSTI IZ MISIJE
 
Ambasador Filipović i general-major Mojsilović na Godišnjoj preglednoj bezbednosnoj konferenciji OEBS

Delegacija Republike Srbije, koju su predvodili v.d. pomoćnika  ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku ambasador Branimir Filipović i pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane general-major Milan Mojsilović, učestvovala je na Godišnjoj preglednoj bezbednosnoj konferenciji OEBS, održanoj od 26. do 28. juna u Beču.

Ova konferencija se održava svake godine, saglasno odluci Ministarskog saveta iz decembra 2002. godine i predstavlja najznačajniji skup OEBS-a u političko-vojnoj dimenziji.

U toku trodnevnog rada razmotrena su pitanja evropske bezbednosti i razmenjena mišljenja o ključnim bezbednosnim izazovima  i doprinosu koji daje OEBS u suočavanju sa  njima. Održane su posebne sesije posvećene obezbeđivanju stabilnosti u regionu OEBS-a u kontekstu razvoja situacije u Ukrajini; izgradnji bezbednosti i poverenja u regionu OEBS-a, strukturnom  dijalogu; upravljanju krizama i postkonfliktnoj rehabilitaciji, kontroli naoružanja i izazovima koje donose migracije i transnacionalne pretnje.Ambasador Filipović i general Mojsilović učestvovali su i izlagali prilikom otvaranja skupa i na sesijama posvećenim strukturalnom  dijalogu, kontroli naoružanja i izazovima koje donose migracije i transnacionalne pretnje, kao i terorizam.


Uloga Sporazuma o pod-regionalnoj kontroli naoružanja u izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu

 

Postignuti rezultati Sporazuma o pod-regionalnoj kontroli naoružanja razmatrani su na sastanku Foruma za Bezbednosnu saradnju 25. oktobra 2017. godine u Beču. Sporazum služi kao okvir za saradnju BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbiju u promovisanju mira i stabilnosti u regionu.

Branimir Filipović, pomoćnik ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku, istakao je da Sporazum predstavlja značajan dodatni faktor u kontekstu konsolidacije pomirenja, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Takođe je izjavio da Sporazum predstavlja uspešan model post-konfliktne rehabilitacije, koji može biti iskorišćen u rešavanju konflikata u drugim regionima OEBS, pod uslovom da sve strane konflikta pokažu spremnost za sprovođenje postignutih dogovora.

Filipović je takođe podvukao da su postignuti uspesi u okviru režima kontrole naoružanja, rezultat prvenstveno političke volje država potpisnica da se dostignu ciljevi definisani u Sporazumu. Ukazao je na značajnu OEBS-a i podršku pruženu od strane država Kontakt-grupe – SAD, Ruske Federacije, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije. Ove zemlje, koje dele status verifikatora, nastavljaju da prate implementaciju Sporazuma.

Okvir za pregovore o Sporazumu o pod-regionalnoj kontroli naoružanja, potpisanom 1996. godine, uspostavljen je na osnovu Člana IV, Aneksa 1-B Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je poznatiji kao Sporazum o Članu IV. Glavne odredbe Sporazuma ograničavaju nabavku pet kategorija naoružanja, uključujući tenkove, artiljerijsko naoružanje (preko kalibra 75mm), oklopna vozila, borbene avione i borbene helikoptere.


Doprinos bezbednosnih snaga u upravljanju velikih migracionih tokova – Zajedničko zasedanje Foruma za bezbednosnu saradnju i Stalnog saveta OEBS

 

Beč, 18. oktobar 2017. godine – Uloga bezbednosnih snaga u podršci nacionalnim Vladama u upravljanju migracionih kriza bila je fokus današnje debate Foruma za bezbednosnu saradnju, organizovanog pod predsedavanjem Srbije.

 

Govornici su naglasili značaj konsolidovanih napora bezbednosnih snaga u regulaciji migracija, posebno u kontekstu borbe protiv trans-nacionalnih pretnji kao što je krijumčarenje ljudi na migracionim rutama. Takođe su ukazali da migracioni tokovi, kada se ne upravljaju u skladu sa principima ljudskih prava, na sveobuhvatan i koordinisan način, imaju potencijal da podriju međunarodnu saradnju, stabilnost i bezbednost.

 

Vladimir Rebić, generalni direktor Policije R.Srbije, istakao je da bi odgovor u upravljanju migracionim tokovima trebalo da bude snažan - na nacionalnom, regionalnom, Evropskom i međunarodnom nivou, kroz međusobnu saradnju i pružanje pomoći. Rebić je ukazao da Vlada Srbije trenutno nastoji da izađe u susret potrebama velikog broja izbeglica u zemlji, na efikasan i human način.

 

 

Vlada Srbije je 2015. godine razvila nacrt akcionog plana kao odgovor na povećan priliv izbeglica i migranata, kojim su identifikovane relevantne institucije i organizacije, konkretni zadaci, mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti, kao i alokacija potrebnih resursa za rešavanje ovog pitanja.

Sve vesti

 

Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova